Omietkový zatepľovací systém ClimateCoating ISOTEX

Omietkový zatepľovací systém ISOTEX tvorí zatepľovacia omietka ISOTEX a termokeramický náter ClimateCoating. Spolu tvoria revolučný zatepľovací systém s výbornými vlastnosťami a dlhou životnosťou. Tepelnoizolačná zatepľovacia omietka ISOTEX vám zabezpečí v spolupráci s náterom ClimateCoating plnú ochranu pred všetkými atmosférickými vplyvmi a vytvorí inovatívny termoizolačný zatepľovací systém, ktorý predbehne vaše očakávania.

Inovatívny tepelnoizolačný zatepľovací systém ClimateCoating ISOTEX

Tepelnoizolačná zatepľovacia omietka ISOTEX v kombinácii s náterom ClimateCoating zabezpečí plnú ochranu stavebnej konštrukcie a tým vytvorí inovatívny termoizolačný zatepľovací systém. Vďaka svojim unikátnym vlastnostiam termoizolačnej omietky ISOTEX a nanotechnologii v termokeramickom nátere ClimateCoating vám v toto spojenie vytorí reguláciu vlhkosti v murive (udržuje múry stále v suchu = iba “suchý kabát hreje”). Koeficient absorbcie vody je menej ako 3% za 120 dní prítomnosti vo vode a vďaka svojim difúznym vlastnostiam – koeficient priepustnosti vodných pár = 7, napomáha rýchlo odstrániť vlhkosť, čím zamedzuje vzniku plesní na povrchu a vo vnútri konštrukcie budov.

Tepelnoizolačná zatepľovacia omietka ISOTEX je veľmi vhodná nielen ako alternatíva  zlepšenia komfortu vášho bývania (zateplenie vašej nehnuteľnosti), ale zároveň získate nový kabát domu, ktorý vašu nehnuteľnosť ochráni pred všetkými poveternostnými vplyvmi. V lete sa stavba neprehreje  (úspora na klimatizácií) a v zime 3x zníži únik tepla z vášho domu (úspora na vykurovaní).

Spolu v kombinácii s termokeramickým náterom ClimateCoating vytvorí zatepľovacia omietka ISOTEX komplexný zatepľovací systém pre ideálne zateplenie domu.

Omietkový zatepľovací systém ClimateCoating ISOTEX

Výhody zatepľovacieho systému ISOTEX

  • Minimálna životnosť systému je 30 rokov
  • Výrazná energetická úspora na vykurovaní a klimatizácii (15-40%)
  • Vysoká ochrana muriva pred poveternostnými vplyvmi (bez tvorby zelených rias, húb a plesní)
  • Vysoká účinnosť odstránenia vlhkosti z muriva po odstránení príčiny
  • Aplikácia bez porušenia muriva (žiadne kotvenie)
  • Jednoduché spracovanie
  • Nízka hmotnosť systému ISOTEX: 8,0 kg/m2
  • Ekologický materiál
  • Rýchla aplikácia
  • Zatepľovací systém tepelnej ochrany ISOTEX je lepší vo funkčnej životnosti a ekológii ako kontaktné zatepľovacie systémy

Jednoduchá aplikácia zatepľovacieho systému

Zatepľovací systém ISOTEX je ideálny pre moderné ekologické stavby i pre obnovované budovy. Hotová omietka ISOTEX predstavuje z hľadiska štruktúry kompaktnú izolačnú vrstvu zloženú z ľahkých a pevných granulovaných kremičitých guľôčok.

Aplikácia termoizolačnej omietkovej zmesi ISOTEX vyžaduje minimálnu náročnosť, prevažne sa nanáša v dvoch vrstvách bez armovacej sieťky, čo podstatným spôsobom skracuje časový rozsah stavebných prác. Nanáša sa ručne bežným spôsobom omietania alebo pomocou strojov na omietanie – typu PFT G54 príp. M-Tec Duo. Zmes po dokončení vytvorí na stene jednotnú masívnu vrstvu bez škvŕn a tepelných mostov. Zatepľovací systém ISOTEX dosiahne svoju plnú funkčnosť 30 dní po aplikácií.

Zatepľocavia omietka ISOTEX a energeticky úsporný keramický náter ClimateCoating tvoria ako celok dokonalý zatepľovací systém 21. storočia v oblasti tepelnej ochrany nových i obnovovaných budov.

Omietka ISOTEX tvorí tepelné jadro zatepľovacieho systému

Tepelnoizolačná omietka ISOTEX je vhodná pre fasádne omietanie tehlových, betónových, železobetónových, pórobetónových, sklenených, drevených a kovových podkladov v exterieri aj v interieri. Omietka ISOTEX je vhodná na omietanie všetkých podkladov, ktoré majú jednoduchý i zložitý tvar. Vďaka svojej objemovej hmotnosti dokáže veľmi dobre eliminovať objemové zmeny podkladových materiálov.

Tepelnoizolačná omietka ISOTEX je hotová suchá zmes na báze granulovaných kremičitých guľôčok, ktorá po zmiešaní s vodou vytvorí dokonalú plastickú, vysoko adhéznu hmotu určenú k použitiu ako izolácia proti vlhkosti a zároveň ako tepelná a zvuková izolácia stien budov. Vďaka svojim vlastnostiam tvorí výborný základ pre zatepľovací systém ISOTEX.

Princíp interakcie tepelnoizolačnej omietky ISOTEX s murivom: omietka ISOTEX nanesená na fasádu pracuje v režime membránovej sanácie. Omietka prepúšťa vlhkosť vo forme pary prestupujúcej z muriva (stien) a z interiéru, čím dochádza k jej pravidelnému odvádzaniu a k následnému zlepšeniu tepelno-izolačných vlastností muriva t.j. k zvýšeniu hodnoty parametra R (tepelný odpor stavebnej konštrukcie).

Rodinný dom, Senica – Kunov (zatepľovací sytém ClimateCoating IsoTex)

Náter ClimateCoating zabezpečí ochranu fasády zatepľovacieho systému. Vyťahuje vlhkosť z muriva a udržiava múry suché.

ClimateCoating tvorí ochranný štít zatepľovacieho systému a v tomto prípade termoizolačnej omietky ISOTEX, ktorý vďaka unikátnemu zloženiu odvedie vlhkosť, avšak zabraňuje spätnému prechodu vlhkosti z vonkajšieho prostredia do materiálu stavebnej konštrukcie. ClimateCoating zabezpečuje teplotnú stálosť a teda nedochádza k degradácii (k prasklinám) muriva resp. stien vplyvom vysokého rozdielu teplôt.

Jedinečné vlastnosti termokeramického náteru ClimateCoating napomáhajú zatepľovaciemu systému ISOTEX postarať sa o útulnú, pohodovú klímu vo všetkých budovách. Pomáhajú šetriť náklady na kúrenie i klimatizáciu a veľmi účinne chránia fasády a strechy pred škodlivými vplyvmi rôznych poveternostných podmienok. Významnou mierou zabraňujú starnutiu a zvetrávaniu stavebných konštrukcií. Pritom je termokeramický náter ClimateCoating v pomere cena/výkon rovnako výhodný ako normálna, vysoko kvalitná disperzná farba.

Termoizolačný náter ClimateCoating je vo svete používaný už viac ako 30 rokov. Za túto dobu bol mnohokrát podrobený veľmi kritickým hodnoteniam a mnoho renomovaných vedeckých pracovísk vykonalo množstvo nezávislých odborných posudkov jeho účinnosti. Nejedná sa o náhodné posudky, ale o niekoľkoročné sledovanie objektu pred aplikáciou termoizolačného náteru ClimateCoating, tak i po jeho aplikácii. Výsledky vždy potvrdili účinnosť a oprávnenosť použitia termoizolačného náteru ClimateCoating. Písomné výsledky väčšiny posudkov sú dostupné na internetových stránkach.

Moderné zateplenie s novými nanotechnológiami a omietkovým zatepľovacím systémom ISOTEX

Obr. 1: Tepelný odpor a jeho priebeh na typickej stene bez ISOTEX, R = 0,61 m2K/W
Obr. 2: Tepelný odpor R a jeho priebeh na typickej stene s aplikáciou zatepľovacieho systému ISOTEX, R = 3,07 m2K/W
Vypracoval: Akad. arch. Et Ing. arch. Petr David, aut. Arch.

Nedostatky kontaktného zateplenia rieši použitie súvrstvia zo špeciálnych omietok ISOTEX s tepelnoizolačnými parametrami v kombinácii so špeciálnym materiálom s keramickým plnivom so schopnosťou odrážať teplo – ClimateCoating, ktorý ako jediný má dve základné funkcie: a to odrážať až 85% tepelného žiarenia (sálanie) v oboch smeroch kolmo k aplikovanej ploche a aktívny odvod vlhkosti z podkladu (na m2 plochy fasády pripadá 150 m2 povrchu keramických dutých granúl obsiahnutých v nátere ClimateCoating).

Aplikáciou súvrstvia zatepľovacieho systému ISOTEX na obvodový plášť dôjde k násobnému zlepšeniu parametrov plášťa budovy, ktoré preukazujú v rámci PENB. Aplikáciou dôjde k aktívnej ochrane budovy odrazom tepelného žiarenia (fázový posun, teda oneskorenie prehriatia múrov sa zväčší o 6 – 8 hodín) a zároveň k vysychaniu podkladových vrstiev (múrov a pod.). A tiež ku klasickej izolácii zatepľovacou omietkou ISOTEX. Súvrstvia sa chovajú aktívne, dôjde k zlepšeniu izolačných vlastností podľa materiálu násobne (obr. 1, 2). Typicky dochádza k preradeniu z triedy F neúsporná (veľmi nehospodárna) do tried úsporných.

Zatepľovací omietkový systém ISOTEX sa nanáša na starý pevný podklad alebo na nový známymi postupmi. Omietka v sile desať a viac milimetrov sa nanesie na penetračný náter s výbornou priepustnosťou pre vodné pary. ClimateCoatingf sa dodáva vo forme emulzie = náter.

Ďalšie články o systéme ISOTEX si môžete prečítať v našom magazíne www.zdrave-byvanie.com: